ISAF TANITIMLARI HER YERDE…

Güvenlik, bilgi güvenliği ve bina otomasyon sektörlerini buluşturan Uluslararası ISAF Fuarı, 2015 yılında da ziyaretçi ve katılımcı sayılarını arttırmaya devam ediyor. 17–20 Eylül 2015 tarihlerinde, İstanbul Fuar Merkezi’nde Hall 9–10–11’de, kapsadığı sektörlerin yurt içindeki tek organizasyonu ve Türkiye’nin bulunduğu bölgedeki en büyük etkinliği olan ISAF 19.kez düzenlenecek.

Marmara Tanıtım Fuarcılık tarafından konulmuş olan fuar büyüme hedeflerini gerçekleştirebilmek amacıyla, çok yoğun reklam ve tanıtım çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda yapılan çalışmalardan biri, fuar ile ilgili sektörel dergilerde yayınlanan fuar reklamlarıdır. Şu ana kadar yayınlanmış ve yayınlanacak sektörel dergi reklamları ise 10’un üzerinde yurt içi yayına reklam verilirken, 10’un üzerinde sektörel bazda yayın yapan dergiye ‘insert’ çalışması yapılmıştır.

Öte yandan fuar hakkında her ay düzenli olarak ilgili sektörleri kapsayan 80’in üzerinde yayına fuarların basın bültenleri gönderilmektedir. Daha fazla ziyaretçi ve katılımcıya ulaşabilmek için yapılan bir diğer uygulama ise mailing çalışmasıdır. Özel şartlar dâhilinde anlaşma yapılan yayın, dernek, oda, vakıf ya da kamu kurumlarının üyeleri dahil olmak üzere 64’ten fazla noktaya fuarın tanıtımı amacıyla mailler gönderilmektedir.

ISAF ile ilgili sektörlere ait ulusal ve uluslararası internet sitelerinde ve genel ziyaret edilen internet sitelerinde ISAF’ın reklam bandı yayınlanacaktır. Bu siteleri ziyaret edenler, fuar hakkında bilgi sahibi olurken ücretsiz online davetiyelere de ulaşıp, diledikleri miktarda ücretsiz davetiye edinebileceklerdir. Konuyla ilgili 10’dan fazla yakın web sitesiyle çalışma yapılmakta, fuar kapsamında anlaşma yapılan ortalama 40 adet web sitesine, fuar ile ilgili gelişmeler her ay düzenli olarak gönderilmektedir.

Bu çalışmalar sadece basılı ve görsel medyayla sınırlı kalmamaktadır. Fuarla ilgili tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile yazışmalar ve görüşmeler yapılmakta ve yapılmaya devam edilmekte, fuarların kurum personeline ve ilgili kurumlara duyurulması sağlanmaktadır. Ticari ataşeliklere yönelik olarak da ülkemizde yer alan yabancı Ataşelikler ve ülkemizin yurtdışında bulunan Ataşelikleri ile görüşmeler ve yazışmalar yapılmakta ve fuar duyurusunun web sitelerinde ve bültenlerinde yer alması talep edilmektedir. Bu çalışma doğrultusunda yurtdışındaki 95 Türk Ticaret Ataşeliği ile iletişime geçilmiştir. Ayrıca Üniversiteler, Teknik Liseler ile yazışmalar ve görüşmeler yapılmakta, fuarların duyurularına web sitelerinde, duyuru panolarında, bültenlerinde ve yayınlarında yer verilmektedir.

Öte yandan 30‘un üzerinde, içerisinde yerli ve yabancı sektörel derneklerin, meslek odalarının ve vakıfların olduğu kurumlarla yazışmalar ve görüşmeler yapılmış, yapılan görüşmeler neticesinde varılan anlaşmaların kapsamı dâhilinde dernek, oda ve vakıfların üyelerine duyuru yapmaktadırlar.

Uluslararası ISAF Fuarı’nın, ulusal basında da reklamları yayınlanacaktır. Ağırlıklı dinlenen radyolarda fuarın reklamları yayınlanacak, ulusal basına basın bültenleri düzenli olarak gönderilecek, fuarın ve katılımcıların ulusal basında yer alan haberleri listeye eklenecek, fuarın yaklaştığı dönemlerde tüm televizyon kanallarına fuarla ilgili haberler, katılımcıların sunacağı ürünler, etkinlikler ve showlar duyurulacaktır.

Marmara Tanıtım Fuarcılık, sektörle ilgili dünyadaki tüm önemli fuarlar ziyaret etmekte ve fuarların tanıtım çalışmalarını yapmaktadır. Bu fuarların bazılarında sadece katılımcı standlarına yönelik çalışma yapılırken, bazılarında fuar ziyaretçilerine ulaşmak amacıyla stand alanı edinilerek, katılımcı olarak tanıtımlar yapılmaktadır. Katılımcı olarak yer aldıkları fuarlarda stand alanlarını ziyaret eden ilgili ziyaretçilere bilgi verilmekte ve yine fuarın katılımcısı olan her firmaya da bilgiler ulaştırılmaktadır.

Tüm bu tanıtım faaliyetinin yanı sıra Marmara Tanıtım Fuarcılık sahada da tanıtımlarına devam ediyor. Fuar sektörlerinin ağırlıklı olarak yer aldığı bölgelerde ve önemli ziyaretçi kesimini oluşturan fuarın duyuruları ve tanıtımları sahada yapılmaktadır. Fuarın içeriği hakkında bilgili ve özellikle bu konuda bilgilendirilmiş bir ekip ile seçilen bölgelerdeki tüm işyerleri ve konut bölgesine fuarların davetiyesi ulaştırılmakta, davetiyelerinin verildiği kişilere fuar anlatılmakta ve neden ziyaret etmeleri gerektiği hakkında bilgi verilmektedir.

Bunlara ek olarak e-davetiyeler, online davetiye, telefon vasıtasıyla davet gibi farklı şekillerde tüm sektöre, sektör ile ilgili kesimlere, eski fuar ziyaretçilerine, fuar katılımcılarının belirttiği bölge ve kesimlere, hedef ziyaretçilere gönderilmektedir.

ISAF’TA KOSGEB DESTEKLERİ BİTMEK ÜZERE!

Bu yıl Security, IT Security ve Smart Home olarak 3 başlıkta düzenlenecek olan ISAF, her yıl olduğu gibi yine sektördeki yeniliklerin simgesi olmaya devam ediyor. Yenilikler, fuara yönelik olarak gelişen yoğun ilgiyi de beraberinde getirmekte ve bu ilgiyle 2015 çalışmaları da hızla sürmektedir.

Bu açıdan beklentilerin bir hayli yüksek olduğu ISAF’ta, Security, IT Security ve Smart Home Fuarları, “Uluslararası İhtisas Fuarı” kapsamındaki desteği KOSGEB’den sağlamaktadır. Katılımcılara fuar katılımı kapsamında, 50 m2’ye kadar ve maksimum 6000TL’ye kadar destek verilmektedir.

İlginin yoğun olması nedeniyle ISAF’ta KOSGEB tarafından sağlanacak olan destek kotası, katılımcı firmaların başvurularıyla dolmak üzere.