Günümüzün en çok ihtiyaç duyulan Bilgi ve Ağ Güvenliği konularını kapsayan IT Security Konferansı’nı, 2014 yılında 3. kez ISAF IT Security Fuarı ile eşzamanlı olarak düzenliyoruz. 18-19 Eylül 2014 tarihleri arasında gerçekleşecek olan IT Security Konferansı, Bilgi ve Ağ Güvenliği ile ilgili tüm kesimleri biraraya getirecek.

Her türlü bilginin elektronik ortama taşındığı günümüzün tartışmasız en önemli konularından birisi olan bilgi ve ağ güvenliğine ilişkin organize ettiğimiz IT Security Fuar ve Konferansı, yurtiçinde bu konuya özel düzenlenen tek fuar ve konferans olma özelliğine de sahip.

KAPSAM: IT Security Konferansı, Bilgi ve Ağ Güvenliği alanlarında tüm kesimleri biraraya getirerek, sektörün durumunu ve sektörde yaşanan gelişmeleri odağına almaktadır. Konferans’ta Bilgi ve Ağ Güvenliği alanlarında yaşanan değişim ve gelişmelere yönelik sunumlar yapılmakta; ilgili deneyimler ve öneriler tartışılmaktadır.

AMAÇ: Bilgi teknolojileri, bilginin nasıl üretileceği, saklanacağı sorularına paralel olarak gelişimini sürdürürken, bilgi ve ağ güvenliği ihtiyacı hızla artmakta ve bu ihtiyaca yönelik çözümler her geçen gün çeşitlenmektedir. ISAF IT Security Fuarı’nda sergilenen bu ürünlerle ilgili gelişmeler, IT Security Konferansı’nda sunulmaktadır. Konferansın temel amacı, bu hızlı gelişme sürecinde oluşan sorunlar ve çözümlerle ilgili bilgi ve deneyimlerin paylaşılarak ortaklaştırılmasıdır.

HEDEF: Bilgi ve Ağ Güvenliği konularını kapsayan IT Security Konferansı’ndaki ana hedefimiz, sektörde çok sık yaşanan değişimler ve gelişmeler ile ilgili güncel bilgi alışverişini sağlamaktır. Farklı kesimlerin, kendi alanlarındaki tecrübe, öneri ve beklentilerini bir araya gelerek aktarmaları sonucunda ortak çözümlerin oluşturulmasını hedeflemekteyiz.

PANELLER: IT Security Konferansı kapsamında, konularında uzman kişilerin katıldığı özel paneller de düzenlenmektedir.

Sektörün tek etkinliğinde siz de mutlaka yerinizi alın!

Detaylı bilgi için www.itsecurityconf.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
 


Güvenlik ile İş Sağlığı ve Güvenliği sektörlerinin Türkiye’deki tek ortak konferansı, ISAF Fuarı ile eşzamanlı olarak, 18-21 Eylül 2014 tarihleri arasında düzenleniyor.


SEKTÖRLERİN GÖZÜ KULAĞI BU KONFERANSTA OLACAK!

Security&Safety Konferansı, sektör ile ilgili tüm kesimleri, sektör firmalarını, kamu kurum ve kuruluşlarını, sektör temsilcilerini, akademisyenleri, sivil toplum kuruluşlarını ve ilgili profesyonelleri bir araya getirerek, bilgi birikimlerinin ve deneyimlerin paylaşıldığı bir platform oluşturmaktadır.

GÜVENLİK: Güvenlik alanında, ülkemizin önde gelen isimleri ve ilgili kamu kurumlarının karar verici mevkideki yetkilileri, sektörün güncel ve önemli konularına dikkat çekerek, bu konularla ilgili sunumlar gerçekleştirmektedir. İlgili kesimler, konferansımız kapsamında bir araya gelerek, bilgi alışverişinde bulunmaktadır.

PANELLER: Güvenlik bağlamında farklı alanlarda tartışılan birçok konu, konferansımız kapsamında düzenlenen, sektörün önemli isimlerinin katıldığı panellerde tartışılmaktadır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Haziran 2012’de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği yasası, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yeni bir dönemin başlamasına neden olmuştur. Yasanın nasıl uygulanması gerektiği konuları konferansımızın İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünde detaylı olarak yer almaktadır.

KAPSAM: Konferans, güvenlik ve iş sağlığı ve güvenliği alanlarındaki gelişmeleri ve mevcut durum değerlendirmesini kapsamaktadır. Sektörlerin deneyimleri, sorunları, bu sorunlar karşısındaki çözüm önerileri hakkında bilgi alışverişleri konferansta paylaşılacaktır.

Konferansın ana konuları:
• Güvenlik (Sistem, Hizmet, Yan sektörler, İlgili Sektörler, Kurumlar)
• İş Sağlığı ve Güvenliği (Ürünler, Hizmetler, Eğitimler, Kurumlar)

AMAÇ: Konferansın esas amacı, sektör firmalarını, sektör çalışanlarını, sektör ilgililerini, Güvenlik ve İş Sağlığı-Güvenliği ürünleri kullanıcılarını, Kamu Kurum ve Kuruluşlarını, Sivil Toplum Kuruluşlarını, ilgili Akademisyenleri, ilgili bölümlerde eğitim gören öğrencileri; özetle, Güvenlik ve İş Sağlığı-Güvenliği ile ilgili tüm kesimleri bir araya getirmektir. Sektörün tek ortak etkinliği vesilesi bir araya gelen tüm kesimlerin, fikir ve önerilerini paylaştıkları bir platform oluşturmayı amaçlamaktayız.

HEDEF: Konferansın ana hedefi, güvenlik ürün, hizmet, çözümleri ile iş sağlığı ve güvenliği ürün, hizmet ve çözümleri ile ilgili;
• Sorunları paylaşmak ve çözümler üretmek
• Sektörün pozitif yönde gelişmesi yönünde adımlar atmak
• Sektördeki kalite bilincinin yükselmesini sağlamaktır.

Sektörün dikkatle takip etmesi gereken bu etkinlikte mutlaka yerinizi alın!

Detaylı bilgi için www.guvenlikkonferansi.com adresini ziyaret edebilirsiniz.