VİDEO ANALİTİKLERİ YOLUYLA TRAFİĞİ İYİLEŞTİRME – ISAF

VİDEO ANALİTİKLERİ YOLUYLA TRAFİĞİ İYİLEŞTİRME

Dünya genelindeki belediyelerin şehirlerini daha yaşanabilir ve sürdürülebilir hale getirmek için akıllı ulaşım sistemlerine (AUS) yöneldiklerini söylemeye gerek yok. Analitikle birleştirilmiş video izleme, gittikçe AUS’de trafiği yönetmeye ve tıkanıklığı azaltmaya yardımcı olan önemli bir bileşen haline geldi.

Daha fazla insan kırsal alanlardan şehirlere göç ettikçe, kentleşmenin dünya genelinde hızlı bir fenomen haline geldiğini söylemeye bile gerek yok.
  
Kentleşmenin bir yan ürünü de, kaçınılmaz olarak trafik sıkışıklığıdır ki bu da daha fazla zaman kaybı, kirlilik ve sürücüler arasında kötü ruh hallerine neden olabilir. Örneğin, ücretli yollarda, manuel geçiş ücreti toplama kabinlerinin önünde binlerce otomobilin durduğunu görmek yaygındır. Araç park etmeye gelince; büyük şehirlerdeki sürücülerin uygun yer bulmak için etrafta dolaşırken uzunca bir süre harcamaları da yaygındır.

Sonuç olarak, trafik sorunlarını çözmek isteyen belediye işletmecileri, gitgide, bu konuda yardımcı olmak için sistemlere entegre edilmiş çeşitli sensörler ve cihazlar geliştiren AUS’ye yönelmektedirler. Singapur gibi hali hazırda gelişmiş olan pazarlarda, AUS kullanım alanları, elektronik yol fiyatlandırma, elektronik ücret toplama ve otomatik trafik yönetim sistemlerinden akıllı otoparka kadar geniş bir yelpazede bulunmaktadır.

Aslında, Grand View Research’in küresel AUS pazarının, 2018’in 25.58 milyar ABD dolarından 2025’e kadar yüzde 10,5’lik yıllık büyüme oranında birleşik bir büyüme artışı sağlayacağı öngörüsüne karşın AUS’nin büyük bir büyüme potansiyeli var.

“Artan araç sayısından kaynaklanan aşırı trafik yoğunluğu, gelişmiş kamu trafik yönetim sistemlerine duyulan ihtiyacı arttırdı. Daha sonraki kamu-özel ortaklıkları ile beraber akıllı araçlara duyulan ihtiyacın büyük bir büyüme faktörü olduğu öngörülmektedir. Araçtan araca (V2V) ve araçtan altyapıya (V2I) haberleşme gibi ileri trafik yönetimi sistemlerinin yaygınlaştırılması için sayısız girişimin de kilit büyüme stratejilerinden bazıları olarak gözlenmesi öngörülüyor” deniyor.

Video analitik nasıl yardımcı olabilir?

AUS’de, uydulardan etiketlere/okuyuculara, radarlara ve park sensörlerine, araçlardaki araç üstü birimlere kadar çeşitli bileşenler kullanılabilir. Yine de, trafik akışını veya anormallikleri tespit etmek ve operatörleri buna göre bilgilendirmek için, örneğin olay saptama analitiğiyle gömülü akıllı kameralar giderek daha fazla kullanılmaktadır.

Cornvergint tarafından yayınlanan yakın tarihli bir blog yazısı; “Otomatik olay tespiti, yaya geçitlerinde yayaları belirlemek ve kavşaklardaki insanların güvenliğini artırmak amacıyla trafik sinyallerini engellemek için trafik kontrol cihazlarını uyarmak; olayların erken tespit edilmesi, trafik operatörlerinin sorunları daha çabuk çözmek için uygun iş akışlarını uygulamalarını sağlamak; ve gerçek zamanlı güvenlik sorunlarının itici güçlerini derhal uyarmak ve durumsal farkındalıklarını artırmak için DSRC yayın mesajları ve dinamik mesaj sinyalleri ile entegrasyon gibi dikkat çekici sonuçlar doğuruyor” diyor.

Ancak, analitik işlevi yalnızca olay tespitinde ve raporunda durmakla kalmaz; kamera sistemi tarafından üretilen veriler, belediye yöneticilerinin gelecekteki planlamaları yapmaları için de değerli bilgiler sağlayacaktır.

Blog yazısı; “Şehir planlamacıları videoyu sürekli olarak gerçek zamanlı veri toplamak için sensör olarak kullanabilir, böylece trafik akışını analiz edebilirler. Bir sensör olarak video, şehir planlamacılarının karayollarını daha verimli ve daha güvenli hale getiren yeni politikalar geliştirmelerine ve uygulamalarına da yardımcı olur. Toplanan bazı veri örnekleri arasında karayolu doluluk oranı; araçların sayımı, bisikletler ve yayalar; ve ortalama yön ve hız yer almaktadır” diyor. “Otomatik öğrenme ve gelişmiş analitik özelliklere sahip kameralar, trafik ışıkları önünde gruplanmış araçları ayırmak gibi tanımlanmış nesne sınıflandırıcılarını ayırt etmeyi zaman içinde öğrenirler. Kameralar zamanla kalıpları öğrendikçe, araç sayımlarının doğruluğu da artıyor.”

Blog yazısına göre, IP kameralar aynı zamanda otoparklardaki boş alanların sayısını sayabilir ve bilgileri daha sonra görünür noktalarda ve park etmek için alternatif yerler bildiren dinamik mesaj panolarında paylaşıp, sürücülerin uygun park yerlerini daha çabuk bulması sağlayabilecek olan park ve video yönetim sistemlerine aktarabilirler.

Kaynak: www.asmag.com