5. BT GÜVENLİĞİ KONFERANSI – ISAF
ISAF 2015

5. BT GÜVENLİĞİ KONFERANSI

Günümüzün en önemli bilişim alanlarından güvenliğin tartışılacağı, 5. BT Güvenliği Konferansı 29 Eylül-2 Ekim 2016 tarihleri arasında ISAF IT Security Fuarı ile birlikte eşzamanlı olarak düzenlenecektir.

Her türlü bilginin elektronik ortama taşındığı günümüz dünyasının tartışmasız en önemli konularından birisi olan BT Güvenliğine ilişkin organize ettiğimiz IT Security Fuarı ve IT Security Konferansı, yurtiçinde bu konuya özel düzenlenen tek fuar ve konferans olma özelliğine de sahip.

BT Güvenliği Konferansı, sektör zincirindeki tüm katılımcıları bir araya getiren tek konferans olarak; üreticiler, distribütörler ve bayiler, sistem entegratörleri, danışmanlar, akademisyenler, öğrenciler ve son kullanıcılara hitap etmektedir.

29 Eylül-2 Ekim 2016 tarihlerinde ISAF IT Security Fuarı ile eş zamanlı düzenlenecek olan BT Güvenliği Konferansı’nın konu başlıkları:

 • IoT (Nesnelerin İletişimi)
 • Siber Güvenlik
 • Mobil Güvenlik
 • SOME
 • Ağ Güvenliği
 • Hot spot ve Ağ Yetkilendirmesi
 • Antivirüs Çözümleri
 • Kişisel Bilgilerin Gizliliği
 • Sosyal Mühendislik
 • Log Yönetimi Ve Raporlama
 • Yeni Nesil Güvenlik Ürünleri
 • UTM
 • DDOS Çözümleri

KAPSAM: BT Güvenliği Konferansı alanlarında tüm kesimleri bir araya getirerek, sektörün durumunu ve sektörde yaşanan gelişmeleri odağına almaktadır. Konferans’ta BT alanlarında yaşanan değişim ve gelişmelere yönelik sunumlar yapılmakta; ilgili deneyimler ve öneriler tartışılmaktadır.

AMAÇ: Bilgi teknolojileri, bilginin nasıl üretileceği, saklanacağı sorularına paralel olarak gelişimini sürdürürken, bilgi güvenliği ihtiyacı hızla artmakta ve bu ihtiyaca yönelik çözümler her geçen gün çeşitlenmektedir. ISAF BT Güvenliği Fuarı’nda sergilenen bu ürünlerle ilgili gelişmeler, BT Güvenliği Konferansı’nda sunulmaktadır. Konferansın temel amacı, bu hızlı gelişme sürecinde oluşan sorunlar ve çözümlerle ilgili bilgi ve deneyimlerin paylaşılarak ortaklaştırılmasıdır.

HEDEF: BT Güvenliği Konferansındaki ana hedef, sektörde çok sık yaşanan değişimler ve gelişmeler ile ilgili güncel bilgi alışverişini sağlamaktır. Farklı kesimlerin, kendi alanlarındaki tecrübe, öneri ve beklentilerini bir araya gelerek aktarmaları sonucunda ortak çözümlerin oluşturulması hedeflenmektedir.