ISAF

17–20 Eylül 2015 tarihlerinde, İstanbul Fuar Merkezi’nde Hall 9–10–11’de, kapsadığı sektörlerin yurt içindeki tek organizasyonu ve Türkiye’nin bulunduğu bölgedeki en büyük etkinliği olan ISAF’ı 19.kez düzenliyoruz.

“Toplam Güvenlik Çözümü ve Konfor” konsepti ile 2012 yılından itibaren ISAF ana tanımı altında 5 alt fuar şeklinde düzenlediğimiz fuarımız bu yapısıyla yurt içinde düzenlenen en büyük uluslararası fuarlar arasında yerini almıştır. Uzun zaman önce planlanan ve 2012 yılında hayata geçirilen bu değişimin ardından, fuarcılık alanında örneğine az rastlanır %63’lük muazzam bir büyüme yaşayan ISAF, 2013 ve 2014 yıllarında da adına yakışır bir büyüme yaşadı. Büyüme sürecini hızlı adımlarla devam ettiren ISAF, 2015 yılında da %30’luk bir büyüme hedefliyor.

Bu büyüme neticesinde, mevcut fuar hollerine sığamayan ISAF’ın büyümesine devam etmesini sağlamak amacıyla, 2015 yılında fuarlarımızda yeni bir yapılanma gerçekleştirdik. ISAF’ı “Yangın, Acil Durum, Arama-Kurtarma ve İş Güvenliği – İş Sağlığı” bölümlerini ayrı fuarlar olarak düzenleyecek şekilde ayırdık ve;

  • ISAF SECURITY (19. Uluslararası Güvenlik Sistemleri, Hizmetleri ve RFID Fuarı)
  • ISAF IT SECURITY (4. Uluslararası Bilgi ve Ağ Güvenliği Fuarı)
  • ISAF SMART HOME  (4. Uluslararası Akıllı Binalar ve Bina Otomasyonu Fuarı)

olacak şekilde yapılandırdık.

Bu yeni yapılandırma neticesinde ayrılan 2 fuardan boşalan alanların bu 3 fuara aktarılması neticesinde oluşan ISAF’ın, yeni yapısı ile 2015 yılında %30 civarında büyümesini hedeflemekteyiz. 2014 yılında katılım talebinde bulunmuş olan, yer sunamadığımız sektör firmalarına yer verebilmek ve ISAF’ın yarattığı ticaret hacminden faydalanmalarını sağlamak bu yeni yapılandırma kararımızda önemli bir etken olmuştur. ISAF’ın 2 bölüme ayrılması sonucunda, artan alan kapasitesi ile fuarlarımızda yer almayan birçok yeni firma veya yerini büyütüp daha kapsamlı sergileme yapmak isteyen firmalar da fuarımızda yer bulabileceklerdir.

Geçmiş yıllarda ISAF’ta, ağırlıklı olarak zaten piyasada olan, hâlihazırda kullanılan ürünler sergileniyordu ve fuarda yeni ürün, yeni teknoloji sergilenmesi gibi heyecan verici farklılıklar yaşanmıyorken, özellikle 2011 yılından itibaren bu alanda büyük bir değişim yaşanmaya başlandı. Katılımcıların önemli bir kesimi yeni ürün lansmanı, ses getirecek ürünlerin piyasaya ilk sürümü ve rakiplerine göre avantajlı konuma geçecekleri yenilikleri ISAF’ta sergilemeye başladılar. ISAF’ın bir sonraki dönemde kullanılan ürünlerin sergilendiği alan olması ile kullanmaya başladığımız “Geleceğin Perspektifi” sloganımız 2014 yılında daha da pekişerek gerçekleşti.

Sektördeki gelişmelerin, değişimlerin, ilerlemelerin takip edildiği; sektörde ürün-hizmet sağlayanlar ile alıcılar-kullanıcıların tartışmasız takip ettikleri tek etkinlik olma özelliğindeki ISAF, kapsadığı etkinlikler ile sektörün bilgi merkezi olma konumunu da her geçen yıl daha fazla belirginleştirmektedir. Fuarı düzenlemenin yanı sıra, sektörün tek yayını olan a&s Türkiye’yi hazırlıyor olmamızın getirdiği bilgi birikiminden de faydalanarak düzenlediğimiz ve her yıl gelişen ve büyüyen etkinliklerimizin de katılan her kesim tarafından beğeni ve ilgi ile takip edildiğini gözlemliyoruz.

Düzenlendiği ilk yıldan itibaren sürekli fiziksel büyüme gösteren ISAF, her geçen yıl kalite anlamında da büyümektedir. 2010 yılına kadar ağırlıklı yurtiçinden ziyaret edilen ISAF, 2011 yılından itibaren yurt dışından gelen önemli alıcılar tarafından da ziyaret edilmeye başlandı. Her yıl artan yurt dışı ziyaretçi sayısının, 2014 yılında geçmiş yıllara oranla daha yüksek bir artış yaşayacağını, yaptığımız çalışmalar esnasında karşılaştığımız ilgiden de öngörmekteyiz.