ISAF: YENİ TEMASI ve KONSEPTİYLE 2016’DA FARK YARATMAYA HAZIR

Kapsadığı sektörlerin, dünyanın her köşesinde sektör tarafından bilinen ve takip edilen sayılı fuarlarından olan ISAF, 29 Eylül-2 Ekim 2016 tarihlerinde, İstanbul Fuar Merkezi’nde 20. kez gerçekleştiriyoruz.

Bugüne kadar 19 kez düzenlenmiş olan ISAF, başladığı günden bugüne kadar her yıl bir önceki yıla göre ciddi oranlarda büyüme göstererek bugün 20.000 m2’nin üzerinde büyüklüğe ulaşmıştır. İçerdiği sektörlerin yurt içindeki tek organizasyonu, Türkiye’nin bulunduğu coğrafyanın en büyük etkinliği ISAF’ın, 20. yılındaki büyüme oranının yine, fuar sektöründe saygın bir büyüme oranı olmasını beklemekteyiz.

2012 yılından itibaren “Toplam Güvenlik Çözümü ve Konfor” ana konseptini kullandığımız ISAF’ı, Security, IT Security ve Smart Home konularını kapsayacak şekilde yapılandırdık. Bu yapılandırmada ana amaç; fuarımızı, fuar katılımcılarımızı ve ziyaretçilerimizi dünyada henüz o dönemde yeni yeni dile getirilmekte olan Endüstri 4.0 dönemine hazırlamaktı.

Bugün, dünyanın her yerinde, Endüstri 4.0 dönemine girdiğimiz artık bilinen bir olgu haline gelmiştir. Henüz sadece konunun uzmanları tarafından bilinen bir konu iken, Marmara Fuarcılık olarak Endüstri 4.0 ve IoT konusunu çalışmaya başlamıştık. Bu çalışmanın neticesinde IoT ile en alakalı fuarlardan olan ISAF’ı, bu dönem geniş kesim tarafından bilinmiyorken bile, buna uygun yapılandırdık. Bu anlamda, ISAF’ta 2013 yılında fuarımızın logosuna eklediğimiz “Perspective of the Future” sloganının önceden bu döneme uyumlu hazırlandığının da göstergesi olmuştur.

ISAF Fuarı’nın başarısının altında yatan neden (Marmara Fuarcılık çalışma prensibi olarak) dünyadaki tüm teknolojileri yakından takip edilmesi ve gelecek ile ilgili doğru tespitlerin yapılmasıdır. ISAF, 2016 yılında yine dünyadaki en güncel trende uyumlu yapılandırılmaktadır.

Smart Solutions (Akıllı Çözümler)

Endüstri 4.0 dönemine girdiğimiz ve günümüz teknolojisi olan “Internet of Things (IoT) / Nesnelerin İletişimi” ile birlikte, hayatımızdaki tüm alanlarda bir değişim de yaşanmaktadır. Bu değişimin güncel hayatımıza en fazla yansıyan kısımları da ISAF bünyesinde yer alan sektörlerde yaşanıyor. Bu nedenle 2016 ISAF’ın içerik çalışmalarının tamamı bu gelişmeye uyumlu planlandı.

Bu planlar, genel olarak fuarımızda IoT ile ilgili özel bir bölüm olması, fuarlarımızla eş zamanlı olarak düzenlediğimiz konferanslarımızda IoT ve Endüstri 4.0’ın konuşulması ve hatta katılımcılarımızın da bu yeni döneme uygun ürünler sergilemesi olacak şekilde yapıldı.

Teknolojideki çok hızlı gelişmeler ile birlikte, tüm elektronik ve elektrikli cihazlarda çok hızlı bir değişim yaşanıyor. Kullandığımız her ürün bir yıl geçmeden mutlaka önemli bir değişim yaşıyor. Bu değişimlerin bazıları çok radikal olsa dahi bu değişimlerin kullanıcıları heyecanlandırmadığı ve sektörü hareketlendirmediği zamanlar oldu. Genel olarak yaşanan bu durum ISAF’ta sergilenen ürünlerde de dönem dönem yaşandı. Ancak Endüstri 4.0 dönemi ile birlikte ürünlerde ve sistemlerde o derece önemli değişimler yaşanıyor ki, bunların kullanıcıları heyecanlandırmaması ve sektörü hareketlendirmemesi düşünülemez. Dolayısı ile bu değişimin en üst seviyede sergileneceği ISAF’ın bu yıl yine keskin bir yükselme grafiği sergilemesini bekliyoruz.

Gözle görülür, açıkça fark edilir değişimlerin yer aldığı bir fuar olacağını bildiğimiz ISAF’ta bu yıl daha büyük bir heyecan ile fuarımıza hazırlanan düzenli katılımcılarımızın yanında, birçok yeni firma da yer alacaktır. Aynı şekilde fuarımızı düzenli takip eden ziyaretçilerimizin, daha heyecanla fuarımızı ziyaret etmeleri kadar, fuarımız birçok yeni ziyaretçi tarafından da takip edilen bir fuar olacaktır.

29 Eylül-2 Ekim 2016 tarihleri arasında, İstanbul Fuar Merkezi (İFM) 9-10-11. Hollerde düzenlediğimiz ISAF’ı;

  • ISAF SECURITY (20. Uluslararası Güvenlik Sistemleri, Hizmetleri ve RFID Fuarı)
  • ISAF IT SECURITY (5. Uluslararası Bilgi ve Ağ Güvenliği Fuarı)
  • ISAF SMART HOME (5. Uluslararası Akıllı Binalar ve Bina Otomasyonu Fuarı)

başlıkları altında gerçekleştiriyoruz.

2016 yılında tam bir teknoloji şenliği olacağını beklediğimiz ISAF’a, sizleri ve firmanızı bu heyecan verici atmosferde katılımcı olarak yer almak üzere, aramızda olmaya davet ediyoruz.