ISAF, önemli değişikliklerle düzenleniyor!..

Her yıl yaşadığı büyümeyi, 2012 yılında Fuarcılık alanında örneğine az rastlanır %63’lük muazzam bir büyüme ile devam ettiren ISAF, 2013 ve 2014 yıllarında %30 ve %20 büyüme yaşadı.
Bu büyümenin neticesinde, bünyesinde 5 farklı fuar barındıran ISAF’ta alan yetersizliği yaşanmaya başladı. Mevcut alanın, ISAF’taki 5 ayrı fuar için yetersiz gelmesi nedeniyle 2015 yılından itibaren, fuarların bazıları ayrı haftada düzenlemeye karar verildi.
Fire&Rescue ve Safety&Health Fuarları 2015 yılında ISAF’tan ayrılarak ayrı bir haftada düzenlenecek ve ISAF, Security, IT Security ve Smart Home fuarları olacak şekilde 3 fuarı kapsayacak şekilde düzenlenecektir.
Bu yeni yapılandırma neticesinde fuarlara ayrılan alanının da büyümesi ile ISAF’ın 2015 yılında %30 civarında büyümesi hedeflenmektedir. 2014 yılında katılım talebinde bulunmuş olan, yer sunulamayan sektör firmalarına yer verebilmek ve ISAF’ın yarattığı ticaret hacminden faydalanmalarını sağlamak bu yeni yapılandırma kararında önemli bir etken olmuştur.

ISAF’ın 2 bölüme ayrılması sonucunda, artan alan kapasitesi ile fuarlarda yer almayan birçok yeni firma veya yerini büyütüp daha kapsamlı sergileme yapmak isteyen firmalar da fuarlarda yer bulabileceklerdir.

ISAF hakkında güncel bilgileri web sitemizden takip edebilirsiniz.