KAYNES EĞİTİM VE BELGELENDİRME, ISAF’ta katılımcı olarak yerini aldı

Kaynes Eğitim ve Belgelendirme, 10 yıllık süreçte kişisel ve kurumsal eğitimleri aracılığıyla gerek sektör profesyonellerine gerekse iş hayatına yeni atılacak olan gençlere  eğitim hizmeti sunmaktadır. Bu eğitimler; Cad-Cam Eğitimi, Zorunlu Mesleki ve Teknik Eğitimler, Kalite, İş ve Yönetim Eğitimleri, İSG Eğitimi, Bilişim Eğitimi ve Finans Eğitimlerinin yanı sıra kişisel ve sektörel ihtiyaç ve beklentiler göz önünde bulundurularak hazırlanmış olan; Kariyer, Uzmanlık, Kişisel Gelişim, Kurumsal Dil ve Hobi eğitimleridir.

Ayrıca Kaynes Eğitim ve Belgelendirme, TURKAK’tan akredite ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından Yetkilendirilimiş Belgelendirme kuruluşudur ve 35 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgelendirmesi konusunda yetkisi bulunmaktadır.

ISAF Safety&Health Fuarı’nda yer alacak olan Kaynes, fuarda Teknik ve Kişisel Gelişim Eğitimleri ve diğer tüm eğitim kalemleri ile MYK Mesleki Yeterlilik Personel Belgelendirmesi konusunda tanıtım yapmayı planlamaktadır.

Özellikle MYK kapsamımızda bulunan mesleklerle ilgili lansman yapmayı planlayan Kaynes’in hizmet kapsamı çok geniş olduğu için sektörel anlamda hemen hemen tüm sektörlere hizmet verebilmektedir.